ایمنی در ساندویچ پانل (3)

 

 

ایمنی در ساندویچ پانل (3)

آتش سوزی

با توجه به پایه آلی این عایق بدیهی است این ماده نیز همچون سایر پلیمرها قابلیت سوختن دارد. البته این خصیصه نافی سایر خواص مثبت این ماده نشده است و کماکان به مدد نوآوری های صورت پذیرفته در زمینه کاهش خطرات آن در زمان آتش سوزی به صورت وسیع از آن استفاده می شود.

این نوآوری ها شامل معرفی برخی افزودنی های شیمیایی و معدنی سرکوب کننده آتش موسوم به Fire retardant ها و همچنین معرفی خانواده جدید فوم های سخت دیرسوز موسوم به Polyisocyanurate ( پلی ایزوساینوریت ) که اختصارا PIR نامیده می شود شده است. البته فوم های کاملا نسوز نظیر Phenolic foam نیز به بازار آمده است که مناسب کاربردهای نظامی و امنیتی است.

استانداردهای ایمنی ساختمان در امریکا و اروپا نظیر 1289ASTM , 704CAN/ULC-S ,  13823DIN ENو استاندارد جدید 14509DIN EN استفاده از پلی یورتان و پلی ایزوساینوریت را به صورت ساندویچ پانل برای فضاهای مختلف صنعتی، تجاری، عمومی و مسکونی دسته بندی نموده و با رعایت نکات مندرج در این استانداردها، امکان استفاده از سادویچ پانل برای عایق کاری سطوح خارجی این فضاها مجاز شمرده شده است.

 

 

سایر مطالب مرتبط:

ایمنی در ساندویچ پانل

ساندویچ پانل پلی یورتان

مشخصات فنی ساندویچ پانل

ساندویچ پانل

/ 0 نظر / 29 بازدید