ایمنی در ساندویچ پانل

 

 

ایمنی در ساندویچ پانل

مطالعات بسیاری در خصوص ایمنی این محصول چه مواد اولیه آن ( به منظور اطمینان از سلامت کارگران و کارکنان در معرض مواد اولیه پلی یورتان یعنی متیلن دی ایزوسیانات و پلی یول ها )، چه محصولات تولیدی از پلی یورتان ( به منظور اطمینان از سلامت افراد در معرض تماس مستقیم با این محصولات ) و چه خطرات ناشی از حوادث نظیر آتش سوزی صورت پذیرفته است.

مواد اولیه: توصیه شده است تماس با مواد اولیه این محصول با دستکش و عینک ایمنی صورت پذیرد. علیهذا درجه سمی بودن آنها در حدی نیست که خطرات جدی برای کارگران مرتبط پدید آورد. با توجه به نامحلول بودن دی ایزوسیانات ها در آب نیز ورود آنها به آبهای زیرزمینی و منابع آب و غذا بسیار ناچیز بوده و این مواد از این نقطه نظر ایمن می باشند. برخی تشابهات اسمی این ماده با مواد شیمیایی مضر دیگر نیز باعث حساسیت افکار عمومی نسبت به آن شده که به شرح ذیل می باشد:

- دی ایزوسیانات ارتباطی با سیانیدها نداشته و در تولید آنها به هیچ وجهی از سیانیدها استفاده نمی شود. پایه دی ایزوسیانات از پلی استر و یا پلی اتر می باشد. پس از ترکیب با پلی یول ها و به وجود آمدن پلی یورتان نیز مانند بسیاری ترکیبات آلی دیگر نظیر چوب و الیاف طبیعی که دارای نیتروژن در ساختار خود هستند، سیانید آزاد نمی کنند.

- دی ایزوسیانات ارتباطی با متیل ایزوسیانات که دارای بخارات سمی است ندارد و امکان تبدیل آن به این ماده نیز در شرایط طبیعی وجود ندارد.

- دی ایزوسیانات همچنین ارتباطی ایزوتیوسیانات ندارد.

- پلی یورتان ارتباطی با پلیمر یورتان ( اتیل کاربامیت ) ندارد. 

 

سایر مطالب مرتبط:

ساندویچ پانل پلی یورتان

ساندویچ پانل سقفی و دیواری

مشخصات فنی ساندویچ پانل

ساندویچ پانل

/ 0 نظر / 130 بازدید